Go back

GALA – A Gastronomic Visual System

“GALA” és el nom que s’atribueix a la invenció d’un Sistema Visual Gastronòmic, un nou llenguatge i codi visual de comunicació dels atributs sensorials presents en una experiència gastronòmica. Es proposa com un diagrama gràfic capaç de interaccionar amb l’individu en forma de plataforma sistemàtica de generació i anàlisi de dades, proposant una metodologia d’estudi. La translació d’un procés corporal humà kinestèsic a una eina de seguiment i control que educa des d’un format digital i analògic. Una notació capaç d’identificar i classificar el bagatge cultural i l’ADN gastronòmic de cada usuari. Configura una comunitat de connexions a través de l’elaboració, interacció i registre d’una col·lecció d’arxius permetent, d’aquest manera; la projecció visual d’un acte emocional.

Go to grid