Go back

You vs The Machine

“You vs The Machine” és un projecte que reflexiona sobre l’opressió exercida a través de la tecnologia en el context social actual, plenament digitalitzat. Molt sovint, la tecnologia ha adoptat un paper polític, convertint-se en una arma que amplifica el poder i autoritat d’alguns, mentre reprodueix les mateixes desigualtats i injustícies que castiguen les comunitats menys privilegiades fora del món online.

El projecte deconstrueix l’opressió tecnològica en tres comportaments: vigilància, discriminació i manipulació. Com a resposta a aquest plantejament, s’ha dissenyat un kit format per tres exercicis, cadascun fent referència a un tipus d’opressió, que pretén despertar consciència i reflexió en l’usuari a través de la seva pròpia experimentació. D’aquesta manera, el Kit esdevé un catalitzador de pensament crític que utilitza la interacció com a principal eina per comunicar una creixent preocupació sobre la manca de llibertat, privacitat i igualtat en un món cada vegada més influenciat per la tecnologia.

Go to grid