Go back

Soundametric Food

“Soundametric Food” té com a objectiu explorar i investigar els sons que es generen al menjar. Cercar si hi ha algun tipus de patró entre els sons i els sabors. S’utilitza la metodologia científica per recol·lectar dades i posteriorment utilitzar-los com vehicle en un procés de disseny i enginyeria industrial. Unir el món de l’alta gastronomia amb el disseny d’una manera diferent. Finalment, es explora els límits formals que poden oferir-se mútuament els camps de el disseny i de la gastronomia.

Projecte en col·laboració amb Espai Sucre.

Go to grid