Go back

Mizu

MIZU és una joguina sexual que afavoreix la vida íntima de les dones sènior, alhora que resol la problemàtica que es planteja en aquesta edat en aquest àmbit. Està compost d’un material tou i segur que s’adapta a l’ergonomia del cos i posseeix un funcionament potent, ràpid i senzill que desprèn petites monogotes de lubrificant.

Go to grid