Go back

Photodermis

“Photodermis” és una investigació teòrico-científica, experimental i especulativa, que proposa un Sistema Energètic Renovable que és biodegradable, local i autònom. L’estudi se centra en l’àrea d’investigació de les Tintes Intel·ligents, usant-les amb l’objectiu de crear una pell fotosintètica per al cos humà, que genera energia a partir de la captació de llum.

Partint d’una rigorosa anàlisi i investigació, “Photodermis” es conforma amb qualitats imaginatives, controvertides i inspiradores. La proposta projecta un futur provocatiu en què una incipient tecnologia, basada en les Cel·les Solars Sensibilitzades per Colorant, aborda el compromís col·lectiu amb el canvi ecosocial. Així, s’obren futurs camins d’investigació, mentre es generen preguntes que actuen com a catalitzadors cap a un replantejament tecnològic i social.

Enfrontar-se a aquest tipus de problemàtiques complexes sovint necessita un determinat treball col·lectiu i creatiu. Cal buscar alternatives imaginatives i prometedores des de diversos camps de coneixement. Per això, Photodermis s’aborda des de les àrees d’enginyeria i disseny, mitjançant metodologies característiques d’ambdues branques.

Go to grid