Go back

Souvenir. Made in BCN

SOUVENIR. MADE IN BCN parla d’identitat territorial i fa honor al seu propi nom: Barcelona. El projecte té com a propòsit qüestionar-se quin benefici aporta la identitat d’un territori quan aquest és un objecte de consum estereotipat que ha perdut tot el seu sentit.

Partint del souvenircom objecte-record, s’explora com la ciutat anteposa l’expectativa turística per sobre de la seva pròpia representació, fracturant així la línia que existeix entre identitat i realitat. On el valor simbòlic i cultural queda reduït al res. El projecte proposa una constel•lació de souvenirs que literalment no simbolitzen res. Un objecte purament absurd i provocatiu. Una crítica el grotesc panorama turístic de Barcelona que busca reflexionar i reconsiderar quin és el veritable sentit de ser “Made in Bcn”.

Go to grid