Go back

La normalidad virtual

“La normalidad virtual” es situa en el context històric actual, on l’eina d’Internet provoca noves actituds i comportaments en les persones. A través de l’observació i la reflexió d’accions comunes en l’entorn digital (fer “like”, fer “scroll”, pujar un arxiu al núvol, etc.) podem albirar moltes altres coses que potser, a priori, no hauríem pensat. A partir del marc teòric generat i els 3 assaigs realitzats i acompanyats cadascun per una peza que serveix de reflexió, es dvagasobre temes com el valor de les “coses”, la privacitat de dades i l’ètica o maduresa necessàries en l’ús d’aquesta tecnologia, sota l’únic pretext d’intentar construir una societat actual més responsable.

Go to grid