Go back

Reaccio

Crisi econòmica, esquelets urbans i interessos creats. Incredibilitat econòmica i visual. Per a qui es construeix i de quina manera? Vivim tal i com les grans constructores han decidit que hem de viure, som el que han definit com a “família tipo” i això no existeix.

“Necessitar” és un verb important que si el barreges amb el de “funcionar” resulta en una infinitat de possibilitats i projectors d’aquestes.

Davant d’un esquelet urbà se’ns obre un repte gran i ambiciós: habitar-lo. El continent és tan o més important que el contingut: les persones, aquelles que necessiten un habitatge urgent, persones en estat d’emergència. Aquests conceptes són els fonaments que sustenten el nostre projecte.

Reacció® ocupa, mitjançant habitatges d’emergència, espais i edificis que han quedat infrautilitzats i es poden habitar creant una comunitat versàtil i especial.

El futur esperat per al nostre projecte és desaparèixer com a conseqüència d’una evolució de la manera d’entendre la construcció.

La paraula reacció és l’essència del projecte.

Go to grid