Go back

Eagle

Pensat com a recurs innovador per a les arts visuals i el grafit, EAGLE COLOR MIXER és un aerosol multicolor recarregable que actua com una impressora convencional de color. Incorpora tonalitats mitjançant colorants CMYK sobre pintura blanca i permet la barreja interior i la posterior regulació per poder pintar amb el color adequat en cada moment.

Go to grid