Go back

Paper Plates

PAPER PLATES és una revista per a iPad dirigida a treballadors creatius de 28 a 40 anys que viuen a grans centres urbans com ara Barcelona. Promou el pícnic com un nou tipus de reunió social autèntica i combina les sensacions estètiques del món editorial amb les eines específiques d’un mitjà digital.

Go to grid