Go back

OLGA. Refugi emocional per als espais comuns de l’habitatge


“OLGA” és una catifa fruit d’un procés de disseny en el qual s’han establert dos objectius principals, fixats a partir de la concepció del cos de Bauman, que defineix el cos com a productor i com a consumidor. Tenint en compte que el projecte funciona com a nexe entre una entitat relacionada amb la producció i una altra amb el consum, s’ha volgut oferir un producte que participi en el benestar d’ambdues parts.

El benestar dels cossos que treballen en la producció és possible gràcies a l’artesania i els seus valors, d’entre els quals destaquen la humanització del procés productiu i la seva relació directa amb la cultura, els recursos i la història del lloc on es realitza, en aquest cas la regió de Casamance, al Senegal.

D’altra banda, la proposta de disseny vol atendre al benestar corporal del consumidor, prenent com a referència teòrica la politització del malestar, la qual proposa destapar l’emocionalitat i traslladar-la de l’hemisferi individual a l’hemisferi col·lectiu. El procés de disseny convergeix en un refugi on viure l’emocionalitat en els espais comuns de l’habitatge i acaba amb la realització del prototip final en un taller tèxtil de Barcelona: l’Escola Taller Tèxtil la Teranyina, de la mà de l’Olga, l’artesana que dona nom al producte.

Projecte en col·laboració amb Kave Home i DEXDE Senegal.

Go to grid