Go back

Nomad

Emmarcat en una societat digital basada en l’individualisme, “Nomad” pretén reivindicar la falta de comunitat en les grans ciutats. 

Mitjançant la creació d’un tamboret singular dirigit a joves millenials, “Nomad” proposa recuperar un estil de vida més relaxat i beneficiós per a l’individu que fomenta la socialització, i al seu torn, contribueix a generar un moment de (des)digitalització. 

El producte neix com a fruit de l’anàlisi de l’estil de vida als carrers senegalesos, país en el qual el costum d’ocupar la via pública amb objectes quotidians segueix molt latent. Basat en la recopilació i l’estudi d’imatges obtingudes a través de Google Maps, l’anàlisi identifica noves geometries, funcionalitats i conceptes que, evolucionats, donaran lloc a “Nomad”. 

Fabricat íntegrament de plàstic reciclat provinent d’aquest mateix territori, “Nomad” ha estat dissenyat per perdurar al llarg del temps i contribuir en la lluita contra els productes d’un sol ús i les seves negatives conseqüències sobre l’entorn. 

Projecte en col·laboració amb Kave Home i Proplast Senegal.

Go to grid