Go back

Nyumba

Nyumba és un sistema de carcasses per protegir elements de captació de dades i garantir major control sobre les que recull, que permeti tant l’aplicabilitat a diverses bombes d’aigua, com l’evolució de la seva tecnologia i funcionalitat.

Les geometries de les peces han estat dissenyades per tal de minimitzar costos de material i de producció, facilitant mètodes de fabricació barata i viables en l’entorn on es planteja el producte. Els materials han estat estudiats per tal de facilitar una producció local i realista.

La seva característica principal és la universalitat de les peces que permeten la instal·lació del sistema en qualsevol disseny de bomba conegut. Més enllà de la seva instal·lació aquest sistema permet l’evolució de la tecnologia que hi trobem a dins i, per tant, una millora i redisseny del sistema en si per part de l’empresa responsable, podent-se reinventar sense necessitat de canviar el producte.

El projecte ha tingut una gran acceptació per l’empresa H20now i se’n planteja la instal·lació en futures fases del seu projecte.

Go to grid