Go back

Espai Dual

Negoci conjunt format per una sabateria i un bar de copes, que utilitzen el mateix espai per desenvolupar les activitats comercials corresponents. Són dues activitats comercials i negocis clarament diferenciats, que es complementen poc i no actuen sota una mateixa marca. Tanmateix, comparteixen alguns aspectes quant a la tipologia de client en la mesura que el context extern i l’ambient interior tenen molts elements comuns.

Els materials que s’han aplicat a l’espai, s’han escollit materials que s’adeqüessin tan en una sabateria com en un bar de copes, ja que estan presents en els dos ambients. Per això, s’han utilitzat materials de colors negres, grisos i blancs.

L’àmbit de l’espai de la sabateria s’ha aplicat una llum focal d’un to blanc càlid per tal de fer que les sabates exposades siguin l’element protagonista. També és important la llum que entra de l’exterior a través dels grans finestrals que són l’element expositor de la botiga.

Finalment, parlant del mobiliari, el que s’ha buscat és la doble funcionalitat. Mitjançant el moviment trobar dos funcions a una mateixa peça per tal de facilitar la transformació d’aquest espai.

Go to grid