Go back

La Vallenca

El meu treball consisteix en fer una espècie de recuperació tipogràfica, però partint d’unes lletres retolades (en concret d’un cartell de Josep Queralt per les festes Decennals de Valls per l’any 1931).

El resultat final és una tipografia totalment funcional per un 81% de les llengües llatines. A part, consta de molts extres, com un segon conjunt estilístic, lligadures, ornaments, puntuació adaptada i moltes altres característiques que permet incloure OpenType.

El treball no es queda sols amb la creació de la tipografia en qüestió, sinó que a part s’ha fet una sèrie d’aplicacions com pòsters, cartells i, fins i tot, una proposta per a les següents festes Decennals de Valls (les quals se celebraran l’any 2021).

Per altra banda, he fet un ampli estudi sobre el grafisme d’avantguarda a la península. Començant pels corrents que hi van influir i parlant tant dels autors, publicacions i obres, com de les publicitats i el més quotidià i efímer com serien els documents de comptabilitat.

Go to grid