Go back

Seat WE

Ja fa uns anys que van aparèixer les xarxes socials i amb una finalitat molt positiva, permetre’ns connectar amb qualsevol persona, conèixer gent amb els mateixos interessos o, fins i tot, reprendre el contacte amb antigues amistats. Però el seu ús està donant lloc a noves situacions en les quals les utilitzem per a tot el contrari. Avui dia podem passar hores navegant pel món digital allunyant-nos del món real i de socialitzar, en especial quan ens trobem en un espai tancat amb gent desconeguda. Nosaltres volem que la tecnologia digital serveixi per a ajudar a establir contacte i vincles entre les persones de manera que els sigui molt més fàcil socialitzar dins d’un espai tancat, en viu i en directe. L’objectiu és passar de “I” al “WE”, del gaudi individual al gaudi col·lectiu. És per això que proposem SEAT WE, un servei de transport urbà ideat per a promoure i estendre les activitats d’oci en grup que proposa la ciutat i connectar, així, físicament les persones.

Go to grid