Go back

Globulus

Mitjançant les tècniques de recerca pròpies del Service DesignThinking, es realitza un projecte de consultoria i anàlisi del pacient pediàtric a la Clínica Teknon. Les conclusions extretes d’aquesta exploració prèvia denoten una manca d’acompanyament, entreteniment, i transmissió d’informació.

“Globulus” és un acompanyant inspirat en un glòbul blanc que es troba a la frontera del món físic i virtual, que es dona a cada nen un cop entra a l’àrea d’Urgències. Amb “Globulus”, el pacient es trobarà dins d’una zona immersiva llesta per explorar mitjançant petites interaccions, que mostren les patologies humanes més comunes mitjançant animals marins. Així, el pacient és entretingut amb jocs amens i divertits mentre esperen la visita del doctor. Finalment, “Globulus” transmet informació: sobre la panxa del dispositiu es projecta quan ha d’entrar per ser visitat i a quin box ha d’acudir. “Globulus” és, doncs, una solució que canvia la manera de percebre l’hospital substituint la por per l’emoció.

Go to grid