Go back

Babel

“Babel” és una eina de disseny que potencia la creativitat, una nova manera per dissenyar, que fomenta el col·lectivisme i acompanya el dissenyador a sortir de la seva zona de confort. Per tal d’obrir nous horitzons en el món del disseny, hem creat un eina que permet dissenyar amb un seguit d’ingredients que no són escollits pel propi dissenyador si no per un nou programa informàtic, aconseguint així una sèrie de noves combinacions i camins.

Un cop obtinguts els inputs amb els que dissenyar, hem plantejat una nova forma de crear una composició amb ells, la col·laboració entre un grup de dissenyadors atorgant-los a cadascun un dels ingredients rebuts posteriorment. Aquesta eina funciona a través de la gestualitat col·laborativa de les diferents persones en un mateix espai en el que mouen i modifiquen els ingredients que han obtingut, creant una composició de manera col·lectiva.

Go to grid