Go back

Formas de compensación

Anàlisi de les fronteres generades en els espais urbans, concretament a Sant Boi del Llobregat. Es formalitza en un element a mode d’eina urbana amb la intenció de compensar les diferències socio-urbanes en els espais denominats polígons industrials.

Coboi; Laboratori d’innovació social, localitzat en aquest municipi de Barcelona, ha sigut essencial per pautar les bases i la progressió del projecte. L’ús, com eina de participació ciutadana; la gestió, com sostenibilitat de la ciutat; i el disseny com a servei i no imposició.

“Formas de Compensación” tracta d’una iniciativa perfectible d’innovació social que posa en valor nous paisatges en vertical, les infraestructures compartides i que els agents naturals determinin l’estratègia d’actuació. El paisatge com infraestructura urbana i millora de l’ambient dels polígons industrials.

Go to grid