Go back

Le Damos Vuelta

Tenir accés a les noves tecnologies és, actualment, un dels principals factors que condicionen la inserció de les persones en el mercat laboral, la seva inclusió social i el desenvolupament de coneixement. El projecte “Le damosvuelta” busca fomentar l’ús de les noves tecnologies a través d’un espai públic, multifuncional i adaptable, en una de les comunitats amb menys ingressos del país.

És una estructura composta per dos mòduls que, girant sobre un eix, permeten tres posicions diferents. El dispositiu està dotat de connexió a Internet pel què, depenent de la posició, pot funcionar com a oficina pública, com assemblea popular o inclús com a cinema d’estiu. L’espai s’entén com un bé comú a càrrec de la comunitat, cosa que implica regenerar els vincles socials de confiança mútua, empatia i col·laboració.

Go to grid