Go back

FFYM

La tecnologia i les comoditats físiques que ens rodegen tendeixen a debilitar-nos i limitar-nos mentalment. Alteren les nostrescapacitats de decisió i ens fan incapaços de gestionar les nostres pròpies incomoditats. Ja no sabem estar sense fer res, somaddictes al rendiment, la productivitat i els estímuls constants.

Com a resposta a aquest plantejament s’han dissenyat quatre peces que alteren el nostre comportament i potencien l’avorriment, la parada i la reflexió. Cada una de les peces respon a un tipusconcretd’avorriment i concorda amb situacions determinades, on la durada i el nivell de negativitat són progressivament majors. “Fight For Your Mind” reivindica la necessitat d’oposar resistència, de no deixar-se portar i de dominar la nostra ment davant una contínua
atracció tecnològica.

Per tal de representar el context i les alteracions en les actituds dels usuaris es va gravar un curt metratge que complementa el conjunt del projecte.

Go to grid