Go back

Enuma

‘Enuma’ és una motxilla extintora per a incendis forestals que dota als bombers d’un gran poder d’extinció per a combatre qualsevol foc amb la màxima seguretat i eficàcia possible. Gràcies a una òptima selecció de components, els bombers portaran a l’esquena una bomba d’aigua connectada a un dipòsit de 16 litres de capacitat, aconseguint així impulsar l’aigua cap a les flames a 30 bars de pressió. Aquesta alta pressió permet que l’aigua es divideixi en partícules molt petites i pugui abastir la màxima superfície de foc possible, aconseguint la màxima eficiència. A més a més, la bomba d’aigua s’acciona mitjançant un motor elèctric, amb un pes mínim i una potència molt elevada, ideal per garantir un bon funcionament del sistema. Finalment, ENUMA compta amb un injector d’espumògen que permet mesclar l’aigua amb espuma per asfixiar el foc i retardar el seu avanç.

Go to grid