Go back

Eatink

Eatink és un plat basat en tintes intel·ligents que proposa una experiència multisensorial en el context de l’alta gastronomia. A través de la combinació de tintes conductives i termocròmiques, s’aconsegueix un efecte visual a la superfície del plat. L’aparició succeeix progressivament mentre els comensals degusten el menjar. El producte es compon de dues parts principals, el plat i la base, encara que també consta d’un carregador sense fil.

La font d’alimentació es troba a la base de fusta, al costat dels components necessaris per controlar el circuit. Quan les dues parts entren en contacte, Eatink es posa en marxa. L’efecte visual, un canvi de color, pot ser programat; i modificar-ne la velocitat, el temps, i les zones activades.

Aquesta solució permet integrar la tecnologia en l’àmbit gastronòmic fora de cuina, subtilment i sense requerir instal·lacions complexes, partint d’una vaixella de vidre comú. Pretén sorprendre a l’usuari i amb això, potenciar l’experiència. Tot això s’aconsegueix unint el menjar i l’ús de les tintes intel·ligents i les seves propietats.

Go to grid