Go back

Teáno

TÉANO és una instal·lació interactiva que genera una reflexió i educa en matèria de justícia de gènere, utilitzant la tinta electrònica com a principal mitjà d’interacció amb l’usuari.

L’experiència planteja un joc compost d’una sèrie de reptes que l’usuari ha de completar. A través de la seva interacció amb TÉANO, aquest ha d’igualar
els elements mostrats en pantalla. Les formes que es visualitzen estan lligades a dades rellevants sobre la desigualtat que pateixen les dones en la nostra societat.

Go to grid