Go back

Sistema reticular per a la materialització d’identitats multiculturals

“Sistema reticular per a la materialització d’identitats multiculturals” busca noves maneres d’endreçar, formalitzar i materialitzar la identitat pròpia. El projecte vol donar visibilitat i veu a històries i identitats d’aquells que es troben entre cultures, que han conviscut i crescut en una dualitat cultural, que busquen explorar una cultura oblidada o que n’estan lluitant contra una per poder adaptar-se a una altra.  

A través d’un disseny paramètric format per cinc retícules, aquest projecte genera un codi que pugui ser descodificat i associat a històries i vivències personals. D’aquesta manera, es genera un sistema adaptable a una multiplicitat d’usuaris i identitats, creant una col·lecció de peces explicatives amb coherència formal i conceptual.  

Tenint com a pilar la creació conjunta, el co-disseny i l’intercanvi de sensacions, sentiments i coneixements, es busca aconseguir crear peces úniques i personals amb l’objectiu de representar de la manera més acurada possible allò tan complex i abstracte com la mateixa identitat. El resultat són peces temporals que mostren la vida i història de persones en el moment exacte en què aquestes han estat generades.  

Un projecte personal que neix del propi qüestionament i que agafa com a referència l’esquelet i estructura formal de les catifes tradicionals de l’Orient Mitjà, peces de gran importància en la religió, identitat i cultura dels països àrabs.

Go to grid