Go back

Rehabilitació i canvi d’ús a Can Fabra

He plantejat realitzar un projecte de rehabilitació en el qual s’hi ha d’efectuar un canvi d’ús per convertir l’antiga fàbrica Can Fabra en un edifici residencial amb un total de 48 habitatges de protecció oficial en les plantes superiors i en la planta baixa ubicar-hi locals comercials.

S’ha conservat al màxim l’estil arquitectònic de les façanes, ja que vull que conservi l’essència d’edifici fabril i que els veïns del barri sempre puguin observar-lo com la fàbrica de Fabra i Coats.

La distribució interior de l’edifici ha estat marcat per la forma paral·lelepípede de la nau i sobretot per l’estructura d’aquest, ja que sempre manté una constant retícula de pilars de ferro colat. Vistes les limitacions que donava l’edifici, vaig projectar un passadís lineal, el qual em marcaria les distribucions dels habitatges.

Un dels punts forts del projecte va ser realitzar una rehabilitació en la qual dones importància als aspectes energètics perquè l’edifici reduís el seu impacte ambiental incorporant sistemes renovables, passius i materials de proximitat.

Go to grid