Go back

Nod

NOD redefineix el rol de l’usuari en el món de la moda. El projecte és un conjunt de tres peces de llautó banyades en fil d’or que permeten modificar les peces senzilles per adaptar-les al cos. El sistema s’uneix quan es pressiona la tela, i el fil permet crear combinatòries de xarxes, formant tensions i jocs de politges.

La idea de NOD sorgeix de l’estudi dels objectes que fan servir els professionals de la moda als seus tallers per ajustar i cenyir la roba als seus models. Aquests recursos, amb un caràcter funcional i estètic proper a les joies, es posen a l’abast de l’usuari que pot atorgar a les peces de roba.

Go to grid