Go back

Nespresso

Legalment les càpsules de Nespresso no estan considerades com a envàs lleuger, fet que impossibilita la seva integració en els circuits de reciclatge habituals. Partint d’aquesta problemàtica, el projecte desenvolupat proposa el redisseny d’una cafetera Nespresso per a què es pugui separar l’alumini i el cafè en dos fluxos diferenciats, tot conservant els valors de la marca i la seqüència d’ús.

El dispositiu integrat en una cafetera convencional de Nespresso permet un reciclatge eficient de l’alumini i de la fracció orgànica, sense generar esforços a l’usuari i aconseguint un estalvi tant econòmic com d’emissions de CO2.

Go to grid