Go back

Learn to Identify

Quanta realitat s’amaga darrere dels estudis abandonats de Cesare Lombroso i quin és el poder del redisseny del Uomo Delinqüent?

Aquest projecte tracta de fer front a l’estètica de la ciència i pseudociència del segle XIX, amb els primers usos de la càmera i una situació actual: la facilitat de jutjar i discriminar.

Es compara els estudis del criminòleg i les problemàtiques polítiques modernes. El resultat, són dos volums: el primer, és tota la teoria actual sobre la veracitat dels estudis de Cesar, i la segona, les notícies actuals sobre la importància de la nostra cara i origen ètnic.

Aquest projecte és una reflexió sobre el significat del document com a discurs sobre el coneixement, la seva veracitat, el seu poder i els límits dels missatges i posicions que han de ser acceptades per la societat. Sobre quina importància té la nostra cara i l’ètnia actual.

Go to grid