Go back

Cemchrome

El Cemchrome és un sistema de barreja i injecció de ciment ossi que indica el moment òptim d’enduriment a partir d’una franja pigmentada amb materials termocròmics, que canvien de color amb la variació de la temperatura, a l’embocadura. És un producte low-tech, pensat per ser d’un sol ús i desenvolupat amb materials econòmics i reciclables.

Cemchrome ha estat desenvolupat en col·laboració amb el Dr. Puig Verdiè i Paula González, membres de l’Àrea de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica de l’Hospital del Mar de Barcelona. El projecte és fruit de la recerca sobre el camp de les artroplàsties de maluc i l’estudi de mercat sobre l’instrumental actualment existent.

Go to grid