Go back

Triton Submarines – Mòdul de Seient

Disseny de l’estructura d’un mòdul central de 6 seients per al nou submarí turístic de Triton Submarines i redisseny de terra del seu espai per als passatgers. Seguint la metodologia de l’User Centered Design i prenent com a referent principal el submarí Deep View I, la seva transparència i flotabilitat, s’ha creat una estructura a força de puntes de planxes d’acrílic que deixa a la vista mecanismes i unions.

Tenint com a principal objectiu la comoditat i satisfacció de l’usuari, s’ha dissenyat la geometria i funcionalitat dels seients donant-los la possibilitat d’estar drets o asseguts durant el trajecte, millorant així la seva immersió. S’optimitza l’espai, tant de la lliçó com de terra de l’habitacle, creant emmagatzematge per a objectes personals dels passatgers i per als elements de seguretat reglamentaris, donant també solucions ràpides en cas d’emergència.

Go to grid