Go back

Terrados

En un món cada vegada més obert a l’acte de distanciament social, tots els nostres espais públics i privats començaran a canviar d’acord amb les nostres noves necessitats de seguretat i benestar.

De vegades no podrem canviar els nostres entorns ja construïts, però què passaria si poguéssim redissenyar alguns d’ells cap a ser espais més segurs on passar el nostre temps entre aquestes interaccions públiques i privades? I, a més, què passaria si aquests espais no només ens proporcionaran la privacitat que estem buscant, sinó que també signifiquessin un canvi de paradigma pel que fa a l’benestar com una cosa exclusiu per experimentar cada dia?

“Terrats” busca donar als ciutadans de Barcelona ubicacions especials que ens permetran desconnectar-nos de les nostres rutines diàries. Una xarxa d’instal·lacions sobre els terrats de la ciutat que millorarà el que ja ha estat allà durant anys i, el més important, ens ajudarà a reconnectar amb nosaltres mateixos i amb l’entorn que ens envolta. Aquests espais acolliran una experiència que busca crear moments de ‘estar sol en públic’, tot mentre juguen amb els nostres sentits a través de tècniques de el disseny biofílico especialment seleccionades per a cada instal·lació, assegurant així la nostra experiència de l’acte contemplatiu de cuidar el nostre benestar interior.

Go to grid