Go back

Pouch

És una combinació producte-servei que es centre en el transport de vacunes per part de Metges Sense Fronteres (MSF) en països subdesenvolupats. Es pot resumir de las següent manera:

Servei en forma d’App que coordina MSF amb viatgers per ajudar en el transport de vacunes, creant una simbiosi en la que els viatgers ofereixen la seva ajuda i vehicles mentre MSF agilitza el repartiment i redueix el personal assignat a cada ruta. El servei es complementa cobrint la problemàtica del transport a peu per mitjà d’una motxilla dissenyada específicament pel transport de vacunes, que inclou un kit d’agilització de l’aprenentatge per a la vacunació.

Go to grid