Go back

Pickle Jam

Durant els últims anys, els nens s’han tornat addictes a la tecnologia. Per aquest motiu, Pickle Jam fomenta la creativitat i la imaginació, al mateix temps que ofereix eines mentals per solucionar situacions fantàstiques. Aquest consta de 90 cartes repartides en tres categories: elements, situacions i pepinades. Es tracta d’un joc que no només ofereix entreteniment, sinó que enforteix els vincles entre familiars i amics a través del diàleg.

A l’inici de la partida, el jugador agafa dues cartes d’elements i una carta de situació que ha de resoldre en 1 minut, fent servir aquests dos elements que li han tocat. Per fer-ho encara més divertit, els altres jugadors li poden llençar cartes de pepinades amb alguns problemes que haurà de solucionar durant el desenvolupament de la seva història. Com més original sigui el jugador, més divertit es tornarà el joc!

Go to grid