Go back

Paisatges de la Memòria

L’espai natural de Delta de l’Llobregat ha sofert gran quantitat de transformacions al llarg de la història i s’ha vist reduïda per l’expansió de les àrees industrialitzades que l’envolten. “Paisatges de la Memòria” proposa un recorregut basat en la ruïna de la Caserna dels Carrabiners i el seu ric entorn natural. Plantejat com una fusió de tres temps en un mateix lloc, s’han interpretat els rastres i petjades de l’passat al territori per proposar una intervenció present com a vincle entre el visitant i el lloc. Finalment, s’obre una reflexió sobre el futur dels espais naturals i les conseqüències d’un progrés que oblida d’on venim alterant l’equilibri de l’planeta. Construït amb materials totalment respectuosos amb l’entorn i acompanyat per l’aigua com a fil conductor i principal font de vida, el recorregut es divideix en quatre trams que fan referència a successos del punt determinat en el qual es troben.

La proposta planteja una experiència sensorial de contrast amb els ritmes d’activitat productiva i industrial de l’entorn i la metròpoli, oferint a través de la passejada l’oportunitat d’observar, reflexionar i prendre contacte amb els ritmes propis de l’entorn natural dels quals ens estem allunyant.

Go to grid