Go back

Mox

“Els malalts amb ‘ossos de cristall’ demanen sistemes de retenció segurs, ja que el cinturó de seguretat normal podria causar-los lesions greus”, aquest és un dels molts titulars que apareixen tant en premsa com en televisió el 6 d’octubre de 2015, d’aquí neix Mox.

Mox és una cadira de retenció per a vehicles adaptada a passatgers fràgils, que (en comparació amb el cinturó de seguretat tradicional de tres punts) redueix en un 70% la pressió sobre el cos de l’usuari en cas de col·lisió.

Està ideat per a persones de baixa estatura amb debilitat òssia greu o moderada a la fractura, principalment adults amb Osteogènesi Imperfecta, coneguda com malaltia d'”ossos de cristall” (cossos dels quals són molt més amples que els dels nens), Hipofosfatàsia, i entre d’altres, Acondroplàsia. Tot i que a causa de l’estructura i la millora de la seguretat actual, l’ús es podria ampliar a nens del grup 2 i 3.

Go to grid