Go back

Luft

El projecte Luft neix a través de la intenció de dur accions domèstiques, com mirar el televisor, al carrer. Alhora reflexiona sobre l’ús de la tecnologia i com fer-la servir. El que pretén aquest projecte és que, a través de la tecnologia i l’ús d’aquesta en espais públics, s’abandonin els mals hàbits individualistes i la gent surti al carrer. Luft és un objecte versàtil que té diferents usos. Pot utilitzar-se com a projector d’imatges o pel·lícules, alhora pot servir per escoltar música i pot ser un punt de llum. La idea és treure el màxim profit de la tecnologia utilitzada per un projector comú, utilitzant totes les utilitats d’aquest, de forma individual. Aquest aparell es controla a través d’una app i va acompanyat d’una pantalla inflable, ja que no sempre és fàcil trobar on projectar.

Go to grid