Go back

Layers

LAYERS és un sistema de producció tèxtil que, mitjançant la fabricació additiva, aconsegueix la generació de volums teixits, prescindint del tallat i el cosit de patrons, cosa que elimina la generació de minva en el procés de producció d’una peça.

En el passat, quan els materials eren escassos i la producció d’objectes era lenta, els objectes eren preuats. S’utilitzava el material just i es malgastava el mínim per a produir un objecte. El desenvolupament de la fabricació digital permet avui produir en petites quantitats i, fins i tot, models únics. LAYERS parteix del desaprofitament de material de la indústria de la indumentària per a plantejar-se una via d’investigació: seria possible la producció de peces sense haver de malgastar material?

Experimentant amb materials, formes i sistemes d’ús, LAYERS investiga una nova entesa de la indumentària.

Go to grid