Go back

Lar

El projecte lar es va realitzar en col·laboració amb la Fundación Techo a Costa Rica. Aquesta fundació treballa en assentaments il·legals per tota Amèrica llatina per conseguir habitatges dignes i ajudar en el desenvolupament de les comunitats.

Lar consisteix en la creació d’un nou habitatge transitori, introduint millores conceptuals, nous materials i tenint en compte les necessitats de les comunitats. Per poder desenvolupar el projecte es va realitzar una investigació exhaustiva de la situació actual en una comunitat concreta i es van estipular unes necessitats i objectius a complir durant tot el procés.

El resultat final consisteix en un habitatge personalitzable dins d’uns paràmetres, amb la possibilitat d’instaurar instal·lacions futures sostenibles donada la forma, estructura i materials, entre altres. També s’han augmentat els m2 útils i s’han introduït elements culturals. Addicionalment, el mateix habitatge pretén facilitar l’organització i generació de nous barris.

Go to grid