Go back

Habitus

El projecte Habitus realitza una investigació sobre què és el que determina el comportament i preferències de les persones dins un col·lectiu social, prenent com a base la teoria de l’Habitus de Pierre Bourdieu. Es parteix d’una estadística basada en enquestes i s’aconsegueixen organitzar els resultats en quatre grups de persones. Els atributs diferencials d’aquests grups es presenten mitjançant un foto-llibre i una composició audiovisual conceptual en la qual s’ha buscat que cada acció (moviment, expressions,…) i cada element tangible present tingui un significat simbòlic o metafòric en termes de comunicació gràfica per tal de poder explicar la teoria investigada. Finalment, es barreja aquesta recerca intencionada, amb el propi Habitus de les persones que entren en “escena” fent que les mateixes accions siguin interpretades tenint en compte els diferents hàbits que presenten els personatges.

Go to grid