Go back

Fundació Arrels

Reconstruint Llars. Recuperant Vides. és una iniciativa social que té per objectiu oferir a les persones sense llar la possibilitat d’inserir-se de nou a la societat. Aquest objectiu l’aconseguim dotant de recursos residencials a persones en alt risc d’exclusió social durant 3 mesos.

Per el redisseny de la pensió social ens basem en dos punts principals: la utilització d’un sistema constructiu amb bastides i la instal·lació del sistema en llocs infrautilizats.

Les bastides aniran creant els diferents espais que requereix el projecte en forma de mòduls. Proposem la instal·lació del nostre sistema en fàbriques abandonades, naus sense cap activitat o poliesportius que, durant un temps, alguna entitat o fundació ens cedeixi per a aquest projecte.

Partim d’un espai que mesura 3×5×2,5 m i té una superfície de 15 m2. La transformació de l’espai es fa a través de la pell d’aquest mòdul.

Go to grid