Go back

Fentex

Fentex és la conciliació de la tecnologia amb l’esport d’alta competició en el context d’esgrima històrica.

Consisteix en una equipació esportiva que integra una matriu de sensors capaços de detectar diferents graus de pressió en rebre un impacte, els quals a través d’una connexió bluetooth, ofereixen un sistema d’ull de falcó per l’àrbitre.

Es tracta, doncs, d’una samarreta, amb un sistema electrònic de puntuació integrat sota les proteccions que complementa l’acció arbitral, permetent una competició més acurada, sense modificar de cap manera el maneig tradicional de l’espasa.

El projecte reuneix la comunicació i treball amb els usuaris, per tal de donar-los un valor real i una interacció plenament satisfactòria, amb un complex desenvolupament tecnològic per a integrar sensors piezo-resistius de la forma més òptima en una peça de roba dissenyada per a practicar amb comoditat aquest esport, la qual es comunicarà a través d’una aplicació per smartphone amb l’àrbitre.

Go to grid