Go back

Ete

ETE és un tatuatge electrònic destinat a utilitzar-se en festivals de gran escala. Aquest permet a l’usuari situar-se a temps real en el recinte i conèixer la ubicació dels seus acompanyants, mitjançant el GPS integrat al mòbil i un suport lumínic en el tatuatge. Aquest dispositiu a més permet al client realitzar el control de les entrades, els pagaments a l’interior del recinte i conèixer la ubicació dels usuaris durant l’esdeveniment. Això proporciona informació dels fluxos de moviment dels assistents que es pot usar per millorar la seguretat del recinte i posteriorment per a una anàlisi de les tendències de comportament dels usuaris.

Que aquest dispositiu sigui un tatuatge electrònic implica que els materials utilitzats siguin flexibles i adaptables a la superfície a la qual s’ha d’adherir, en aquest cas la pell.

Go to grid