Go back

El Ruiseñor

El Rossinyol és un projecte basat en el desenvolupament de l’escenografia del clàssic literari homònim d’Hans Christian Andersen. El conte s’ha dividit en 13 escenes representades en 3 escenaris: el bosc, la butaca d’or i gàbia i el dormitori.

Hi ha tres conceptes clau per formalitzar el projecte.

D’una banda tenim la invisibilitat, la invisibilitat: un concepte lligat a la visibilitat, sense un, no n’hi ha un altre. En El Rossinyol es pretén crear a tot moment aquest concepte a partir del canvi d’escenaris realitzats únicament amb la il·luminació.

L’altre concepte es basa en l’espectador qui en tot moment és partícip de l’obra i sense ell no hi hauria conclusió. Cada espectador podrà treure la seva pròpia conclusió a partir de la seva intuïció i de la seva imaginació.

Finalment, la vestimenta. Tot el vestuari serà de color blanc per poder captar la il·luminació general de l’escenari.

Go to grid