Go back

Ecosystem Box

VERTICAL FARMING

L’Ecosystem Box és un producte modular per al cultiu urbà que funciona per aquaponia: un sistema de cultiu ecològic que combina l’aqüicultura (cria de peixos) amb la hidroponia (cultiu sense sòl).

El producte incorpora un circuit tancat d’aigua que, mitjançant un biofiltre, converteix els excrements dels peixos en nutrients per les plantes. D’aquesta forma, s’aprofiten els recursos naturals del propi sistema tot reproduint els cicles d’un ecosistema.

Funciona de la següent manera: les defecacions dels peixos es passen per un biofiltre on, mitjançant colònies de bactèries, aquestes es transformen en fertilitzants orgànics per a les plantes (procés de nitrificació). Així, les plantes creixen sense ajuda de fertilitzants artificials.

D’altra banda, l’aliment dels peixos prové de la fracció vegetal de les plantes que no és apta pel consum humà. Aquesta “segona banda” del sistema la faciliten altres elements externs (que s’han incorporat en un mòdul de la família de productes). Així, el cicle queda complet i es percep el producte com un sistema, més que com un objecte individual.

Go to grid