Go back

Dóu Pack

Proposa una via més intuïtiva per la reinterpretació dels orígens de packaging dels aliments: certs valors sensorials que sovint han quedat oblidats en la societat actual a l’hora de dissenyar: el ritual, l’estimulació i el plaer, la reconciliació del cos amb la ment, l’animisme i l’aliment com a necessitat primària.

Go to grid