Go back

Balisa

“Balisa” és una eina terapèutica que acompanya i dóna suport en el procés de sanació d’adults supervivents d’abusos sexuals infantils. Es proporcionen una sèrie de peces que faciliten la comunicació entre psicòleg i supervivent a través de la representació en volum de les emocions que es viuen durant el procés de sanació. Cada emoció es vincula amb una peça, aquestes s’apilen entre si i formen un tòtem que la persona s’endú a casa amb l’objectiu de seguir la seva gestió emocional de forma autònoma i delimitar una zona de seguretat a casa seva.

A diferència d’altres problemàtiques tractades en teràpia psicològica, actualment no existeix cap eina per a ajudar a gestionar el trauma que causen els abusos sexuals infantils. És per això que durant el procés d’investigació i experimentació s’ha comptat amb la col·laboració de persones supervivents i psicòlegs especialitzats en el tema, per a dissenyar aquesta eina.

Aquest projecte planteja una reflexió sobre el paper del disseny en l’aportació de recursos per a la millora d’aquesta problemàtica i, al mateix temps, contribueix en la visibilització i comunicació d’aquest tema tabú per a la societat, accions necessàries per a la seva erradicació.

Go to grid