Go back

YLLY

Més que la realització d’un producte, Y•L•L•Y correspon a un projecte que es presenta com una reflexió de l’ús dels productes i del rol del dissenyador i del disseny industrial en els éssers humans i les persones discapacitades.

Es refereix a un joc constructiu relacional basat en la comunicació i la imaginació on la posada en comú és imprescindible. Un producte amb vida pròpia i interacció, acte-realització i identitat, satisfacció de crear, imaginar, gaudir, usar i jugar.

Un producte en el qual la importància no es basa en ell mateix, sinó que en realitat desapareix i solament queden els fruits que aporta als seus usuaris com a productes terapèutics i humans.

En col·laboració amb el Dr. Bruno Gepner, psiquiatre al SAMSAA de l’Associació ADMR-13, investigador soci del laboratori Parole et Langage, encarregat d’ensenyament en el Màster de Psicopatologia de Desenvolupament a la universitat de Provence (França) i president de la Fédération Autisme Vie Entière.

Go to grid