Go back

Velt

Velt és un sistema de reparació i creació, crítica al consum massiu i al rebuig. Pretén crear impacte i opinió, conservant i ensenyant la història del producte reparat. Es tracta de reintroduir i revaluar el mobiliari malbaratat sense envair-lo físicament, només visualment, fent que l’usuari sigui partícip de la pràctica donant expressió i creativitat sense necessitat de tenir cap coneixement previ ni eina específica. Aboleix la idea individualista de dissenyador únic i original, ja que la nova creació és a partir d’objectes ja existents.

Velt és inspiració per a un començament de canvi de mentalitat referent al creixement objectual al que estem immersos diàriament, replantejant la reparació i no rebuig dels objectes descartats o trencats.

Go to grid