Go back

Urban Doors

“Urban Doors” vol representar la idea idíl·lica de posar en contacte, ‘ajuntar’ un espai públic amb la gent que l’habita o vulgui habitar-lo, per aconseguir una veritable representació del discurs social que planteja la construcció a la urbs: la ciutat és la gent. D’aquesta manera, aquesta es dissenya i construeix per a les persones. 

La intervenció vol erradicar el mal ús de les instal·lacions gràcies a la creació d’un landmark, un referent, nou al Raval, concretament als Jardins de Sant Pau de Camp. Aquest landmark, construït mitjançant l’experimentació gràfica i matèrica, es compon d’unes estructures de malla metàl·lica, situades estratègicament en l’emplaçament, amb el propòsit de donar visibilitat al lloc i, per tant, crear trànsit de persones i recuperar l’ús d’un espai públic amb una intervenció efímera. 

Aquesta amplifica un espai antagònic de manera interactiva amb llum, creant un nou ambient als jardins i fent desaparèixer la sensació d’inseguretat en aquest espai. Al seu torn, els usuaris són capaços de deixar el seu rastre en ella i, per tant, formar part i donar visibilitat la seva existència de manera personal i fugaç. 

Projecte en col·laboració amb DXCM – Design For City Making.

Go to grid